เซี่ยงไฮ้แบบตัด

ขนาด 190ก.

วิธีปรุงก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ให้อร่อย

 • ต้ม

  แช่แผ่นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ในน้ำนาน 5-10 นาที & ต้มนาน 2-3 นาที

 • ผัด

  แช่แผ่นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ในน้ำนาน 5-10 นาที & ผัดนาน 3 นาที

 • ยำ

  แช่แผ่นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ในน้ำนาน 5-10 นาที & ต้มในน้ำเดือดนาน
  2-3 นาที

สถานที่จัดจำหน่าย