เซี่ยงไฮ้แบบกลม

ขนาด 190ก.

วิธีปรุงก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ให้อร่อย


 • Notice: Undefined index: product_icon in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 38
  ต้ม

  แช่แผ่นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ในน้ำนาน 5-10 นาที & ต้มนาน 2-3 นาที


 • Notice: Undefined index: product_icon in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 38
  ผัด

  แช่แผ่นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ในน้ำนาน 5-10 นาที & ผัดนาน 3 นาที


 • Notice: Undefined index: product_icon in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 38
  ยำ

  แช่แผ่นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ในน้ำนาน 5-10 นาที & ต้มในน้ำเดือดนาน
  2-3 นาที

สถานที่จัดจำหน่าย


Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56

Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56

Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56