วุ้นเส้นสดตรามังกรคู่ คริสตัล

ขนาด 200ก.

วิธีปรุง


  • Notice: Undefined index: product_icon in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 38
    ล้าง

    ล้างเส้นด้วยน้ำสะอาด ก่อนนำไปประกอบอาหาร อาหารได้หลากหลานเมนู

สถานที่จัดจำหน่าย


Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56

Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56

Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56

Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56