เย็นตาโฟ ฮอทโตะ

ขนาด 85ก.

วิธีปรุง


 • Notice: Undefined index: product_icon in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 38
  เปิด

  เปิดฝาออกเพียงครึ่งนึง เทซอสและผักแห้งลงในชาม เทน้ำเดือดจนถึงระดับน้ำที่กำหนดด้านนอกถ้วย


 • Notice: Undefined index: product_icon in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 38
  ปิด

  ปิดฝาทิ้งไว้ 3 นาที


 • Notice: Undefined index: product_icon in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 38
  เปิดฝา

  เปิดฝา คนเส้นให้เข้ากับซอสและผัก คลุกให้ทั่ว จะได้วุ้นเส้นพร้อมรับประทาน

สถานที่จัดจำหน่าย


Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56

Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56

Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56