วุ้นเส้นตรามังกรคู่

ได้รับการรับรองด้านคุณภาพและรสชาติ
จากสถาบันระดับโลก International Taste Institute