วุ้นเส้นตรามังกรคู่ บาลานซ์

ขนาด 80ก.

วิธิปรุงวุ้นเส้นให้อร่อย


 • Notice: Undefined index: product_icon in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 38
  ต้ม

  แช่เส้นในน้ำนาน 5 นาที / ต้มนาน 2 นาที


 • Notice: Undefined index: product_icon in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 38
  ผัด

  แช่เส้นในน้ำนาน 7 นาที / ผัดหรืออบนาน 2 นาที


 • Notice: Undefined index: product_icon in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 38
  ยำ

  แช่เส้นในน้ำนาน 5 นาที / ลวกเส้นในน้ำเดือนนาน 3 นาที

สถานที่จัดจำหน่าย


Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56

Notice: Undefined index: store_link in /home/admin/public_html/wp-content/themes/Double-Dragon/single-product.php on line 56